• เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 30 กิโลกรัม รุ่น IDS711-3040-30K ยี่ห้อ SDS
  11,000.00 ฿
  13,000.00 ฿  (-15%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 60 กิโลกรัม รุ่น IDS711-3040-60K ยี่ห้อ SDS
  11,000.00 ฿
  13,000.00 ฿  (-15%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 100 กิโลกรัม รุ่น IDS711-3040-100K ยี่ห้อ SDS
  11,000.00 ฿
  13,000.00 ฿  (-15%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 30 กิโลกรัม รุ่น IDS711-4050-30K ยี่ห้อ SDS
  12,000.00 ฿
  14,500.00 ฿  (-17%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 60 กิโลกรัม รุ่น IDS711-4050-60K ยี่ห้อ SDS
  12,000.00 ฿
  14,500.00 ฿  (-17%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 150 กิโลกรัม รุ่น IDS711-4050-150K ยี่ห้อ SDS
  12,000.00 ฿
  14,500.00 ฿  (-17%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 300 กิโลกรัม รุ่น IDS711-4050-300K ยี่ห้อ SDS
  12,000.00 ฿
  14,500.00 ฿  (-17%)
Visitors: 108,955