• เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 6 กิโลกรัม รุ่น SB-II ยี่ห้อ SANG
  3,200.00 ฿
  5,800.00 ฿  (-45%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 30 กิโลกรัม รุ่น DNF30001 ยี่ห้อ BONITA
  4,500.00 ฿
  6,000.00 ฿  (-25%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 20 กิโลกรัม รุ่น DNF20001 ยี่ห้อ BONITA
  4,000.00 ฿
  5,500.00 ฿  (-27%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 6 กิโลกรัม รุ่น TWS-6K ยี่ห้อ BONITA
  2,500.00 ฿
  4,000.00 ฿  (-38%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 3 กิโลกรัม รุ่น TWS-3K ยี่ห้อ BONITA
  2,500.00 ฿
  4,000.00 ฿  (-38%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 3 กิโลกรัม รุ่น WS-3K ยี่ห้อ ACS
  2,800.00 ฿
  4,200.00 ฿  (-33%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 6 กิโลกรัม รุ่น WS-6K ยี่ห้อ ACS
  2,800.00 ฿
  4,200.00 ฿  (-33%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 15 กิโลกรัม รุ่น WS-15K ยี่ห้อ ACS
  2,800.00 ฿
  4,200.00 ฿  (-33%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 20 กิโลกรัม รุ่น WT200001X ยี่ห้อ WANT
  4,000.00 ฿
  5,500.00 ฿  (-27%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 10 กิโลกรัม รุ่น ECC10001 ยี่ห้อ BONITA
  4,000.00 ฿
  7,000.00 ฿  (-43%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 6 กิโลกรัม รุ่น CDR-6 ยี่ห้อ CST
  3,700.00 ฿
  5,000.00 ฿  (-26%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 3 กิโลกรัม รุ่น CDR-3 ยี่ห้อ CST
  3,900.00 ฿
  5,700.00 ฿  (-32%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 1.5 กิโลกรัม รุ่น FEJ-1500A ยี่ห้อ CST
  1,950.00 ฿
  2,600.00 ฿  (-25%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 600 กรัม รุ่น FEJ-600A ยี่ห้อ CST
  1,500.00 ฿
  2,300.00 ฿  (-35%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 6 กิโลกรัม รุ่น 703S-6K ยี่ห้อ 703S
  1,600.00 ฿
  2,400.00 ฿  (-33%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 3 กิโลกรัม รุ่น 703S-3K ยี่ห้อ 703S
  1,600.00 ฿
  2,400.00 ฿  (-33%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 2 กิโลกรัม รุ่น 703S-2K ยี่ห้อ 703S
  1,600.00 ฿
  2,400.00 ฿  (-33%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 1 กิโลกรัม รุ่น 703S-1K ยี่ห้อ 703S
  1,600.00 ฿
  2,400.00 ฿  (-33%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 7.5 กิโลกรัม รุ่น APTP457A-7.5K ยี่ห้อ AMPUT
  2,000.00 ฿
  3,300.00 ฿  (-39%)
Visitors: 63,982