• เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 15 กิโลกรัม รุ่น TBS-15CW ยี่ห้อ T-BOSS
  3,400.00 ฿
  4,500.00 ฿  (-24%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 6 กิโลกรัม รุ่น TBS-6CW ยี่ห้อ T-BOSS
  3,400.00 ฿
  4,500.00 ฿  (-24%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 3 กิโลกรัม รุ่น TBS-3CW ยี่ห้อ T-BOSS
  3,400.00 ฿
  4,500.00 ฿  (-24%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 10 กิโลกรัม รุ่น MK-200 ยี่ห้อ ZEPPER
  2,600.00 ฿
  3,500.00 ฿  (-26%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ พิกัด 6 กิโลกรัม รุ่น 7401-6K ยี่ห้อ P&D
  3,000.00 ฿
  4,000.00 ฿  (-25%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ พิกัด 3 กิโลกรัม รุ่น 7401-3K ยี่ห้อ P&D
  3,000.00 ฿
  4,000.00 ฿  (-25%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 6 กิโลกรัม รุ่น CDR-6 ยี่ห้อ CST
  3,700.00 ฿
  5,000.00 ฿  (-26%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 3 กิโลกรัม รุ่น CDR-3 ยี่ห้อ CST
  3,900.00 ฿
  5,700.00 ฿  (-32%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 1.5 กิโลกรัม รุ่น FEJ-1500A ยี่ห้อ CST
  1,950.00 ฿
  2,600.00 ฿  (-25%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 600 กรัม รุ่น FEJ-600A ยี่ห้อ CST
  1,500.00 ฿
  2,300.00 ฿  (-35%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 6 กิโลกรัม รุ่น 703S-6K ยี่ห้อ 703S
  1,600.00 ฿
  2,400.00 ฿  (-33%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 3 กิโลกรัม รุ่น 703S-3K ยี่ห้อ 703S
  1,600.00 ฿
  2,400.00 ฿  (-33%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 2 กิโลกรัม รุ่น 703S-2K ยี่ห้อ 703S
  1,600.00 ฿
  2,400.00 ฿  (-33%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 1 กิโลกรัม รุ่น 703S-1K ยี่ห้อ 703S
  1,600.00 ฿
  2,400.00 ฿  (-33%)
Visitors: 108,956