• เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ พิกัด 6 กิโลกรัม รุ่น VALOR 1000 (V12PR6) ยี่ห้อ OHAUS
  4,700.00 ฿
  7,600.00 ฿  (-38%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ พิกัด 30 กิโลกรัม รุ่น VALOR 1000 (V12PR30) ยี่ห้อ OHAUS
  4,700.00 ฿
  7,600.00 ฿  (-38%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ พิกัด 22 กิโลกรัม รุ่น NVT22000 ยี่ห้อ OHAUS
  5,900.00 ฿
  10,300.00 ฿  (-43%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ พิกัด 30 กิโลกรัม รุ่น Valor 1000 (V11P30) ยี่ห้อ OHAUS
  4,200.00 ฿
  6,900.00 ฿  (-39%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ พิกัด 15 กิโลกรัม รุ่น Valor 1000 (V11P15) ยี่ห้อ OHAUS
  4,200.00 ฿
  6,900.00 ฿  (-39%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ พิกัด 6 กิโลกรัม รุ่น Valor 1000 (V11P6) ยี่ห้อ OHAUS
  4,200.00 ฿
  6,900.00 ฿  (-39%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ พิกัด 30 กิโลกรัม รุ่น R21PE30 (Ranger 2000) ยี่ห้อ OHAUS
  8,500.00 ฿
  13,800.00 ฿  (-38%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ พิกัด 15 กิโลกรัม รุ่น VALOR 1000 (V12PR15) ยี่ห้อ OHAUS
  4,400.00 ฿
  7,600.00 ฿  (-42%)
Visitors: 59,241