• เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง พิกัด 6 กิโลกรัม รุ่น GF-6002A ยี่ห้อ AND
  36,000.00 ฿
  55,000.00 ฿  (-35%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง พิกัด 3 กิโลกรัม รุ่น GF-3002A ยี่ห้อ AND
  20,500.00 ฿
  42,400.00 ฿  (-52%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง พิกัด 6 กิโลกรัม รุ่น GF-6100 ยี่ห้อ AND
  36,000.00 ฿
  52,000.00 ฿  (-31%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง พิกัด 3 กิโลกรัม รุ่น GF-3000 ยี่ห้อ AND
  21,000.00 ฿
  28,000.00 ฿  (-25%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง พิกัด 3 กิโลกรัม รุ่น FZ-3000i ยี่ห้อ AND
  26,500.00 ฿
  33,400.00 ฿  (-21%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง พิกัด 3 กิโลกรัม รุ่น FX-3000i ยี่ห้อ AND
  18,000.00 ฿
  21,500.00 ฿  (-16%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง พิกัด 2 กิโลกรัม รุ่น FX-2000i ยี่ห้อ AND
  16,500.00 ฿
  20,500.00 ฿  (-20%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง พิกัด 610 กรัม รุ่น EJ-610 ยี่ห้อ AND
  8,000.00 ฿
  11,400.00 ฿  (-30%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง พิกัด 600 กรัม รุ่น EK-610i ยี่ห้อ AND
  12,500.00 ฿
  17,100.00 ฿  (-27%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง พิกัด 400 กรัม รุ่น EK-410i ยี่ห้อ AND
  11,000.00 ฿
  16,400.00 ฿  (-33%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง พิกัด 300 กรัม รุ่น EK-300i ยี่ห้อ AND
  11,000.00 ฿
  15,600.00 ฿  (-29%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง พิกัด 120 กรัม รุ่น HT-120 ยี่ห้อ AND
  3,800.00 ฿
  5,000.00 ฿  (-24%)

Visitors: 32,754