• เครื่องชั่งพาเลท ระบบดิจิตอล พิกัด 3 ตัน รุ่น DWE-1515-3T ยี่ห้อ SFL
  23,000.00 ฿
  27,000.00 ฿  (-15%)
 • เครื่องชั่งพาเลท ระบบดิจิตอล พิกัด 2 ตัน รุ่น DWE-1515-2T ยี่ห้อ SFL
  23,000.00 ฿
  27,000.00 ฿  (-15%)
 • เครื่องชั่งพาเลท ระบบดิจิตอล พิกัด 1 ตัน รุ่น DWE-1515-1T ยี่ห้อ SFL
  23,000.00 ฿
  27,000.00 ฿  (-15%)
 • เครื่องชั่งพาเลท ระบบดิจิตอล พิกัด 3 ตัน รุ่น DWE-1212-3T ยี่ห้อ SFL
  19,000.00 ฿
  23,000.00 ฿  (-17%)
 • เครื่องชั่งพาเลท ระบบดิจิตอล พิกัด 2 ตัน รุ่น DWE-1212-2T ยี่ห้อ SFL
  19,000.00 ฿
  23,000.00 ฿  (-17%)
 • เครื่องชั่งพาเลท ระบบดิจิตอล พิกัด 1 ตัน รุ่น DWE-1212-1T ยี่ห้อ SFL
  19,000.00 ฿
  23,000.00 ฿  (-17%)
 • เครื่องชั่งพาเลท ระบบดิจิตอล พิกัด 3 ตัน รุ่น DWE-1010-3T ยี่ห้อ SFL
  17,000.00 ฿
  19,000.00 ฿  (-11%)
 • เครื่องชั่งพาเลท ระบบดิจิตอล พิกัด 2 ตัน รุ่น DWE-1010-2T ยี่ห้อ SFL
  17,000.00 ฿
  19,000.00 ฿  (-11%)
 • เครื่องชั่งพาเลท ระบบดิจิตอล พิกัด 1 ตัน รุ่น DWE-1010-1T ยี่ห้อ SFL
  17,000.00 ฿
  19,000.00 ฿  (-11%)
Visitors: 76,252