• เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 300 กิโลกรัม รุ่น BW-R-300K ยี่ห้อ T-SCALE
  10,000.00 ฿
  12,000.00 ฿  (-17%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 150 กิโลกรัม รุ่น BW-R-150K ยี่ห้อ T-SCALE
  10,000.00 ฿
  12,000.00 ฿  (-17%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 60 กิโลกรัม รุ่น BW-R-60K ยี่ห้อ T-SCALE
  10,000.00 ฿
  12,000.00 ฿  (-17%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 30 กิโลกรัม รุ่น BW-R-30K ยี่ห้อ T-SCALE
  10,000.00 ฿
  12,000.00 ฿  (-17%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 300 กิโลกรัม รุ่น I-DT33P-4050-300K ยี่ห้อ OHAUS
  11,000.00 ฿
  15,000.00 ฿  (-27%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 150 กิโลกรัม รุ่น I-DT33P-4050-150K ยี่ห้อ OHAUS
  11,000.00 ฿
  15,000.00 ฿  (-27%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 60 กิโลกรัม รุ่น I-DT33P-4050-60K ยี่ห้อ OHAUS
  11,000.00 ฿
  15,000.00 ฿  (-27%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 30 กิโลกรัม รุ่น I-DT33P-4050-30K ยี่ห้อ OHAUS
  11,000.00 ฿
  15,000.00 ฿  (-27%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 300 กิโลกรัม รุ่น T24PE-4050-300K ยี่ห้อ OHAUS
  9,000.00 ฿
  12,000.00 ฿  (-25%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 150 กิโลกรัม รุ่น T24PE-4050-150K ยี่ห้อ OHAUS
  9,000.00 ฿
  12,000.00 ฿  (-25%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 60 กิโลกรัม รุ่น T24PE-4050-60K ยี่ห้อ OHAUS
  9,000.00 ฿
  12,000.00 ฿  (-25%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 30 กิโลกรัม รุ่น T24PE-4050-30K ยี่ห้อ OHAUS
  9,000.00 ฿
  12,000.00 ฿  (-25%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 300 กิโลกรัม รุ่น LP7553-4050-300K ยี่ห้อ LOCOSC
  6,000.00 ฿
  7,000.00 ฿  (-14%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 150 กิโลกรัม รุ่น LP7553-4050-150K ยี่ห้อ LOCOSC
  6,000.00 ฿
  7,000.00 ฿  (-14%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 100 กิโลกรัม รุ่น LP7553-4050-100K ยี่ห้อ LOCOSC
  6,000.00 ฿
  7,000.00 ฿  (-14%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 60 กิโลกรัม รุ่น LP7553-4050-60K ยี่ห้อ LOCOSC
  6,000.00 ฿
  7,000.00 ฿  (-14%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 30 กิโลกรัม รุ่น LP7553-4050-30K ยี่ห้อ LOCOSC
  6,000.00 ฿
  7,000.00 ฿  (-14%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 100 กิโลกรัม รุ่น LP7553-3040-100K ยี่ห้อ LOCOSC
  5,500.00 ฿
  6,500.00 ฿  (-15%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 60 กิโลกรัม รุ่น LP7553-3040-60K ยี่ห้อ LOCOSC
  5,500.00 ฿
  6,500.00 ฿  (-15%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 30 กิโลกรัม รุ่น LP7553-3040-30K ยี่ห้อ LOCOSC
  5,500.00 ฿
  6,500.00 ฿  (-15%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 300 กิโลกรัม รุ่น TWI-700W-300K ยี่ห้อ T-BOSS
  6,500.00 ฿
  8,000.00 ฿  (-19%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 150 กิโลกรัม รุ่น TWI-700W-150K ยี่ห้อ T-BOSS
  6,500.00 ฿
  8,000.00 ฿  (-19%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 60 กิโลกรัม รุ่น TWI-700W-60K ยี่ห้อ T-BOSS
  6,500.00 ฿
  8,000.00 ฿  (-19%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 30 กิโลกรัม รุ่น TWI-700W-30K ยี่ห้อ T-BOSS
  6,500.00 ฿
  8,000.00 ฿  (-19%)

Visitors: 105,376