• เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ พิกัด 30 กิโลกรัม รุ่น JWRN-30K ยี่ห้อ JADEVER
  4,800.00 ฿
  6,000.00 ฿  (-20%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ พิกัด 15 กิโลกรัม รุ่น JWRN-15K ยี่ห้อ JADEVER
  4,800.00 ฿
  6,000.00 ฿  (-20%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ พิกัด 30 กิโลกรัม รุ่น JWQ-30K ยี่ห้อ JADEVER
  5,000.00 ฿
  6,500.00 ฿  (-23%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ พิกัด 15 กิโลกรัม รุ่น JWQ-15K ยี่ห้อ JADEVER
  5,000.00 ฿
  6,500.00 ฿  (-23%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ พิกัด 30 กิโลกรัม รุ่น JWO-30K ยี่ห้อ JADEVER
  5,300.00 ฿
  6,500.00 ฿  (-18%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ พิกัด 15 กิโลกรัม รุ่น JWO-15K ยี่ห้อ JADEVER
  5,300.00 ฿
  6,500.00 ฿  (-18%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ พิกัด 4 กิโลกรัม รุ่น JKH-4000 ยี่ห้อ JADEVER
  3,100.00 ฿
  4,500.00 ฿  (-31%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ พิกัด 30 กิโลกรัม รุ่น JWL II-30K-H ยี่ห้อ JADEVER
  8,300.00 ฿
  9,700.00 ฿  (-14%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ พิกัด 30 กิโลกรัม รุ่น JWE-30K ยี่ห้อ JADEVER
  8,000.00 ฿
  10,000.00 ฿  (-20%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ พิกัด 20 กิโลกรัม รุ่น NWTH-20K ยี่ห้อ JADEVER
  4,800.00 ฿
  5,900.00 ฿  (-19%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ พิกัด 15 กิโลกรัม รุ่น NWTH-15K ยี่ห้อ JADEVER
  4,600.00 ฿
  5,900.00 ฿  (-22%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ พิกัด 30 กิโลกรัม รุ่น JWL II-30K ยี่ห้อ JADEVER
  7,800.00 ฿
  9,000.00 ฿  (-13%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ พิกัด 15 กิโลกรัม รุ่น JWL II-15K ยี่ห้อ JADEVER
  7,800.00 ฿
  9,000.00 ฿  (-13%)
Visitors: 105,375