• เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 30 กิโลกรัม รุ่น LP7516-3040-30K ยี่ห้อ LOCOSC
  4,500.00 ฿
  6,500.00 ฿  (-31%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 60 กิโลกรัม รุ่น LP7516-3040-60K ยี่ห้อ LOCOSC
  4,500.00 ฿
  6,500.00 ฿  (-31%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 100 กิโลกรัม รุ่น LP7516-3040-100K ยี่ห้อ LOCOSC
  4,500.00 ฿
  6,500.00 ฿  (-31%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 30 กิโลกรัม รุ่น LP7516-4050-30K ยี่ห้อ LOCOSC
  5,000.00 ฿
  7,500.00 ฿  (-33%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 60 กิโลกรัม รุ่น LP7516-4050-60K ยี่ห้อ LOCOSC
  5,000.00 ฿
  7,500.00 ฿  (-33%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 100 กิโลกรัม รุ่น LP7516-4050-100K ยี่ห้อ LOCOSC
  5,000.00 ฿
  7,500.00 ฿  (-33%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 150 กิโลกรัม รุ่น LP7516-4050-150K ยี่ห้อ LOCOSC
  5,000.00 ฿
  7,500.00 ฿  (-33%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 300 กิโลกรัม รุ่น LP7516-4050-300K ยี่ห้อ LOCOSC
  5,000.00 ฿
  7,500.00 ฿  (-33%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 100 กิโลกรัม รุ่น JWI-3000W-100K ยี่ห้อ JADEVER
  6,500.00 ฿
  9,000.00 ฿  (-28%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 100 กิโลกรัม รุ่น JWI-3100-100K ยี่ห้อ JADEVER
  6,500.00 ฿
  9,000.00 ฿  (-28%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 100 กิโลกรัม รุ่น JWI-586-100K ยี่ห้อ JADEVER
  7,000.00 ฿
  9,500.00 ฿  (-26%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบคำนวณราคา รุ่น ACS-30-JC21 ยี่ห้อ SUNFORD
  2,500.00 ฿
  3,300.00 ฿  (-24%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 4 ตำแหน่ง พิกัด 220 กรัม รุ่น DHB-220+ ยี่ห้อ TSCALE
  24,500.00 ฿
  28,800.00 ฿  (-15%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ พิกัด 2 กิโลกรัม รุ่น KF-200 LF ยี่ห้อ TANITA
  600.00 ฿
  890.00 ฿  (-33%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ พิกัด 6 กิโลกรัม รุ่น 7401-6K ยี่ห้อ P&D
  2,800.00 ฿
  4,000.00 ฿  (-30%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ พิกัด 3 กิโลกรัม รุ่น 7401-3K ยี่ห้อ P&D
  2,800.00 ฿
  4,000.00 ฿  (-30%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบคำนวณราคา รุ่น PM-30 ยี่ห้อ Zepper
  2,200.00 ฿
  3,000.00 ฿  (-27%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 4 ตำแหน่ง รุ่น HR-250AZ ยี่ห้อ AND
  38,500.00 ฿
  45,000.00 ฿  (-14%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 4 ตำแหน่ง พิกัด 252 กรัม ยี่ห้อ AND รุ่น HR-250A
  30,000.00 ฿
  35,000.00 ฿  (-14%)
 • เครื่องชั่งกาแฟ ระบบดิจิตอล พิกัด 3 กิโลกรัม รุ่น EK2912R ยี่ห้อ CAMRY
  700.00 ฿
  850.00 ฿  (-18%)
 • เครื่องชั่งกาแฟ ระบบดิจิตอล พิกัด 3 กิโลกรัม รุ่น EK2912R ยี่ห้อ CAMRY
  700.00 ฿
  850.00 ฿  (-18%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 3000 กรัม รุ่น SNUG IV-3000 ยี่ห้อ JADEVER
  6,500.00 ฿
  8,000.00 ฿  (-19%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 3 ตำแหน่ง พิกัด 150 กรัม รุ่น SNUG IV-150 ยี่ห้อ JADEVER
  6,500.00 ฿
  8,000.00 ฿  (-19%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง พิกัด 1500 กรัม รุ่น SNUG IV-1500-H ยี่ห้อ JADEVER
  7,300.00 ฿
  8,800.00 ฿  (-17%)

Visitors: 76,245