• เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล ระบบดิจิตอล พร้อมชุดวัดส่วนสูง พิกัด 250 กิโลกรัม รุ่น MK250C ยี่ห้อ ZEPPER
  6,000.00 ฿
  8,900.00 ฿  (-33%)
 • เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล ระบบดิจิตอล พร้อมชุดวัดส่วนสูง พิกัด 300 กิโลกรัม รุ่น WH-300B ยี่ห้อ ZEPPER
  9,000.00 ฿
  12,000.00 ฿  (-25%)
 • เครื่องชั่งกันน้ำ แบบตั้งโต๊ะ รุ่น MS701-15K-HS ยี่ห้อ MYSCALE
  5,000.00 ฿
  6,500.00 ฿  (-23%)
 • เครื่องชั่งกันน้ำ แบบตั้งโต๊ะ รุ่น MS701-7.5K-HS ยี่ห้อ MYSCALE
  5,000.00 ฿
  6,500.00 ฿  (-23%)
 • เครื่องชั่งกันน้ำ แบบตั้งโต๊ะ รุ่น MS701-3K-HS ยี่ห้อ MYSCALE
  5,000.00 ฿
  6,500.00 ฿  (-23%)
 • เครื่องชั่งกันน้ำ แบบตั้งโต๊ะ รุ่น MS701-1.5K-HS ยี่ห้อ MYSCALE
  5,000.00 ฿
  6,500.00 ฿  (-23%)
 • เครื่องชั่งกันน้ำ แบบตั้งโต๊ะ รุ่น IDS14-LCD-30K ยี่ห้อ SDS
  5,000.00 ฿
  6,500.00 ฿  (-23%)
 • เครื่องชั่งกันน้ำ แบบตั้งโต๊ะ รุ่น IDS14-LCD-15K ยี่ห้อ SDS
  5,000.00 ฿
  6,500.00 ฿  (-23%)
 • เครื่องชั่งกันน้ำ แบบตั้งโต๊ะ รุ่น IDS14-LCD-6K ยี่ห้อ SDS
  5,000.00 ฿
  6,500.00 ฿  (-23%)
 • เครื่องชั่งกันน้ำ แบบตั้งโต๊ะ รุ่น IDS14-LCD-3K ยี่ห้อ SDS
  5,000.00 ฿
  6,500.00 ฿  (-23%)
 • เครื่องชั่งกันน้ำ แบบตั้งโต๊ะ รุ่น IDS14-LCD-1.5K ยี่ห้อ SDS
  5,000.00 ฿
  6,500.00 ฿  (-23%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ พิกัด 30 กิโลกรัม รุ่น JWRN-30K ยี่ห้อ JADEVER
  4,800.00 ฿
  6,000.00 ฿  (-20%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ พิกัด 15 กิโลกรัม รุ่น JWRN-15K ยี่ห้อ JADEVER
  4,800.00 ฿
  6,000.00 ฿  (-20%)
 • เครื่องชั่งทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 6 กิโลกรัม รุ่น JWRN-6K ยี่ห้อ JADEVER
  4,800.00 ฿
  6,000.00 ฿  (-20%)
 • เครื่องชั่งทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 3 กิโลกรัม รุ่น JWRN-3K ยี่ห้อ JADEVER
  4,800.00 ฿
  6,000.00 ฿  (-20%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ พิกัด 30 กิโลกรัม รุ่น JWQ-30K ยี่ห้อ JADEVER
  5,000.00 ฿
  6,500.00 ฿  (-23%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ พิกัด 15 กิโลกรัม รุ่น JWQ-15K ยี่ห้อ JADEVER
  5,000.00 ฿
  6,500.00 ฿  (-23%)
 • เครื่องชั่งทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 6 กิโลกรัม รุ่น JWQ-6K ยี่ห้อ JADEVER
  5,000.00 ฿
  6,500.00 ฿  (-23%)
 • เครื่องชั่งทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 3 กิโลกรัม รุ่น JWQ-3K ยี่ห้อ JADEVER
  5,000.00 ฿
  6,500.00 ฿  (-23%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 30 กิโลกรัม รุ่น JCO-30K ยี่ห้อ JADEVER
  5,900.00 ฿
  7,600.00 ฿  (-22%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 15 กิโลกรัม รุ่น JCO-15K ยี่ห้อ JADEVER
  5,900.00 ฿
  7,600.00 ฿  (-22%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 6 กิโลกรัม รุ่น JCO-6K ยี่ห้อ JADEVER
  5,900.00 ฿
  7,600.00 ฿  (-22%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 3 กิโลกรัม รุ่น JCO-3K ยี่ห้อ JADEVER
  5,900.00 ฿
  7,600.00 ฿  (-22%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ พิกัด 30 กิโลกรัม รุ่น JWO-30K ยี่ห้อ JADEVER
  5,300.00 ฿
  6,500.00 ฿  (-18%)

Visitors: 103,812