• เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง พิกัด 1500 กรัม รุ่น SNUG IV-1500-H ยี่ห้อ JADEVER
  7,300.00 ฿
  8,800.00 ฿  (-17%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง พิกัด 600 กรัม รุ่น SNUG IV-600 ยี่ห้อ JADEVER
  7,000.00 ฿
  8,500.00 ฿  (-18%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง พิกัด 300 กรัม รุ่น SNUG IV-300 ยี่ห้อ JADEVER
  6,500.00 ฿
  8,000.00 ฿  (-19%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอลทศนิยม 2 ตำแหน่ง พิกัด 2 กิโลกรัม ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น AGC2002
  3,500.00 ฿
  5,000.00 ฿  (-30%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอลทศนิยม 2 ตำแหน่ง พิกัด 1 กิโลกรัม ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น AGB1002
  3,200.00 ฿
  4,500.00 ฿  (-29%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง พิกัด 2.2 กิโลกรัม รุ่น SPX2202 ยี่ห้อ OHAUS
  13,500.00 ฿
  19,500.00 ฿  (-31%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง พิกัด 5,000 กรัม รุ่น TM-EXC50002 ยี่ห้อ TOMS
  12,800.00 ฿
  14,500.00 ฿  (-12%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง พิกัด 3,000 กรัม รุ่น TM-EXC30002 ยี่ห้อ TOMS
  10,700.00 ฿
  12,400.00 ฿  (-14%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง รุ่น TM-EXB20002S ยี่ห้อ TOMS
  9,600.00 ฿
  11,500.00 ฿  (-17%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง พิกัด 600 กรัม รุ่น NV622 ยี่ห้อ OHAUS
  7,600.00 ฿
  12,300.00 ฿  (-38%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง พิกัด 400 กรัม รุ่น NV422 ยี่ห้อ OHAUS
  7,100.00 ฿
  11,400.00 ฿  (-38%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง พิกัด 200 กรัม รุ่น NV222 ยี่ห้อ OHAUS
  6,300.00 ฿
  9,400.00 ฿  (-33%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง พิกัด 4.2 กิโลกรัม รุ่น PR4202/E ยี่ห้อ OHAUS
  21,000.00 ฿
  33,900.00 ฿  (-38%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง พิกัด 6 กิโลกรัม รุ่น GF-6002A ยี่ห้อ AND
  34,500.00 ฿
  55,000.00 ฿  (-37%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง พิกัด 3 กิโลกรัม รุ่น GF-3002A ยี่ห้อ AND
  21,000.00 ฿
  42,400.00 ฿  (-50%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง พิกัด 2 กิโลกรัม รุ่น SNUG IV-2000 ยี่ห้อ JADEVER
  7,500.00 ฿
  9,000.00 ฿  (-17%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง พิกัด 1500 กรัม รุ่น SNUG IV-1500 ยี่ห้อ JADEVER
  6,500.00 ฿
  8,000.00 ฿  (-19%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง พิกัด 1200 กรัม รุ่น SNUG IV-1200 ยี่ห้อ JADEVER
  8,000.00 ฿
  9,700.00 ฿  (-18%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง พิกัด 6 กิโลกรัม รุ่น GF-6100 ยี่ห้อ AND
  35,500.00 ฿
  52,000.00 ฿  (-32%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง พิกัด 3 กิโลกรัม รุ่น FZ-3000i ยี่ห้อ AND
  26,500.00 ฿
  33,400.00 ฿  (-21%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง พิกัด 3 กิโลกรัม รุ่น FX-3000i ยี่ห้อ AND
  21,300.00 ฿
  25,000.00 ฿  (-15%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง พิกัด 2 กิโลกรัม รุ่น FX-2000i ยี่ห้อ AND
  20,000.00 ฿
  23,500.00 ฿  (-15%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง พิกัด 610 กรัม รุ่น EJ-610 ยี่ห้อ AND
  7,000.00 ฿
  11,400.00 ฿  (-39%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง พิกัด 1.5 กิโลกรัม รุ่น SKY-1500 ยี่ห้อ JADEVER
  5,700.00 ฿
  7,000.00 ฿  (-19%)

Visitors: 76,246