• เครื่องชั่งดิจิตอลกันน้ำ แบบวางพื้น พิกัด 30 กิโลกรัม รุ่น IDS701SS-3040-30K ยี่ห้อ SDS
  13,500.00 ฿
  15,700.00 ฿  (-14%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอลกันน้ำ แบบวางพื้น พิกัด 60 กิโลกรัม รุ่น IDS701SS-3040-60K ยี่ห้อ SDS
  13,500.00 ฿
  15,700.00 ฿  (-14%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอลกันน้ำ แบบวางพื้น พิกัด 100 กิโลกรัม รุ่น IDS701SS-3040-100K ยี่ห้อ SDS
  13,500.00 ฿
  15,700.00 ฿  (-14%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอลกันน้ำ แบบวางพื้น พิกัด 30 กิโลกรัม รุ่น IDS701SS-4050-30K ยี่ห้อ SDS
  15,500.00 ฿
  17,900.00 ฿  (-13%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอลกันน้ำ แบบวางพื้น พิกัด 60 กิโลกรัม รุ่น IDS701SS-4050-60K ยี่ห้อ SDS
  15,500.00 ฿
  17,900.00 ฿  (-13%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอลกันน้ำ แบบวางพื้น พิกัด 100 กิโลกรัม รุ่น IDS701SS-4050-100K ยี่ห้อ SDS
  15,500.00 ฿
  17,900.00 ฿  (-13%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอลกันน้ำ แบบวางพื้น พิกัด 150 กิโลกรัม รุ่น IDS701SS-4050-150K ยี่ห้อ SDS
  15,500.00 ฿
  17,900.00 ฿  (-13%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอลกันน้ำ แบบวางพื้น พิกัด 300 กิโลกรัม รุ่น IDS701SS-4050-300K ยี่ห้อ SDS
  15,500.00 ฿
  17,900.00 ฿  (-13%)
 • เครื่องชั่งกันน้ำ แบบวางพื้น พิกัด 100 กิโลกรัม รุ่น HW-100KC ยี่ห้อ AND
  24,000.00 ฿
  31,300.00 ฿  (-23%)
 • เครื่องชั่งกันน้ำ แบบวางพื้น พิกัด 60 กิโลกรัม รุ่น HW-60KC ยี่ห้อ AND
  24,000.00 ฿
  31,300.00 ฿  (-23%)
 • เครื่องชั่งกันน้ำ แบบวางพื้น พิกัด 200 กิโลกรัม รุ่น HW-200KGL ยี่ห้อ AND
  20,000.00 ฿
  35,300.00 ฿  (-43%)
 • เครื่องชั่งกันน้ำ แบบวางพื้น พิกัด 100 กิโลกรัม รุ่น HW-100KGL ยี่ห้อ AND
  20,000.00 ฿
  35,300.00 ฿  (-43%)
 • เครื่องชั่งกันน้ำ แบบวางพื้น รุ่น D31P60BR (Defender 3000) ยี่ห้อ OHAUS
  13,000.00 ฿
  19,600.00 ฿  (-34%)
 • เครื่องชั่งกันน้ำ แบบวางพื้น รุ่น D31P30BR (Defender 3000) ยี่ห้อ OHAUS
  13,000.00 ฿
  19,400.00 ฿  (-33%)
 • เครื่องชั่งกันน้ำ แบบวางพื้น รุ่น D24PE300FX (Defender 2000) ยี่ห้อ OHAUS
  17,000.00 ฿
  24,000.00 ฿  (-29%)
 • เครื่องชั่งกันน้ำ แบบวางพื้น รุ่น D24PE150FL (Defender 2000) ยี่ห้อ OHAUS
  11,000.00 ฿
  14,800.00 ฿  (-26%)
 • เครื่องชั่งกันน้ำ แบบวางพื้น รุ่น D24PE60FL (Defender 2000) ยี่ห้อ OHAUS
  11,000.00 ฿
  14,800.00 ฿  (-26%)
 • เครื่องชั่งกันน้ำ แบบวางพื้น รุ่น D24PE60FR (Defender 2000) ยี่ห้อ OHAUS
  10,000.00 ฿
  13,000.00 ฿  (-23%)
 • เครื่องชั่งกันน้ำ แบบวางพื้น รุ่น D24PE30FR (Defender 2000) ยี่ห้อ OHAUS
  10,000.00 ฿
  13,000.00 ฿  (-23%)
Visitors: 108,944