• เครื่องชั่งกันน้ำ แบบวางพื้น พิกัด 100 กิโลกรัม รุ่น HW-100KC ยี่ห้อ AND
  20,700.00 ฿
  31,300.00 ฿  (-34%)
 • เครื่องชั่งกันน้ำ แบบวางพื้น พิกัด 60 กิโลกรัม รุ่น HW-60KC ยี่ห้อ AND
  20,700.00 ฿
  31,300.00 ฿  (-34%)
 • เครื่องชั่งกันน้ำ แบบวางพื้น พิกัด 200 กิโลกรัม รุ่น HW-200KGL ยี่ห้อ AND
  20,000.00 ฿
  35,300.00 ฿  (-43%)
 • เครื่องชั่งกันน้ำ แบบวางพื้น พิกัด 100 กิโลกรัม รุ่น HW-100KGL ยี่ห้อ AND
  20,000.00 ฿
  35,300.00 ฿  (-43%)
 • เครื่องชั่งกันน้ำ แบบวางพื้น รุ่น D31P300BX (Defender 3000) ยี่ห้อ OHAUS
  19,000.00 ฿
  30,000.00 ฿  (-37%)
 • เครื่องชั่งกันน้ำ แบบวางพื้น รุ่น D31P150BL (Defender 3000) ยี่ห้อ OHAUS
  14,000.00 ฿
  22,000.00 ฿  (-36%)
 • เครื่องชั่งกันน้ำ แบบวางพื้น รุ่น D31P60BR (Defender 3000) ยี่ห้อ OHAUS
  12,500.00 ฿
  19,600.00 ฿  (-36%)
 • เครื่องชั่งกันน้ำ แบบวางพื้น รุ่น D31P30BR (Defender 3000) ยี่ห้อ OHAUS
  12,500.00 ฿
  19,400.00 ฿  (-36%)
 • เครื่องชั่งกันน้ำ แบบวางพื้น รุ่น D24PE300FX (Defender 2000) ยี่ห้อ OHAUS
  14,800.00 ฿
  24,000.00 ฿  (-38%)
 • เครื่องชั่งกันน้ำ แบบวางพื้น รุ่น D24PE150FL (Defender 2000) ยี่ห้อ OHAUS
  10,000.00 ฿
  14,800.00 ฿  (-32%)
 • เครื่องชั่งกันน้ำ แบบวางพื้น รุ่น D24PE60FL (Defender 2000) ยี่ห้อ OHAUS
  10,000.00 ฿
  14,800.00 ฿  (-32%)
 • เครื่องชั่งกันน้ำ แบบวางพื้น รุ่น D24PE60FR (Defender 2000) ยี่ห้อ OHAUS
  8,500.00 ฿
  13,000.00 ฿  (-35%)
 • เครื่องชั่งกันน้ำ แบบวางพื้น รุ่น D24PE30FR (Defender 2000) ยี่ห้อ OHAUS
  8,500.00 ฿
  13,000.00 ฿  (-35%)
Visitors: 43,050