• เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล ระบบดิจิตอล พร้อมชุดวัดส่วนสูง พิกัด 200 กิโลกรัม รุ่น BAM-200A ยี่ห้อ BAM
  4,700.00 ฿
  5,800.00 ฿  (-19%)
 • เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล ระบบดิจิตอล พร้อมชุดวัดส่วนสูง พิกัด 250 กิโลกรัม รุ่น MK250C ยี่ห้อ ZEPPER
  6,000.00 ฿
  8,900.00 ฿  (-33%)
 • เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล ระบบดิจิตอล พร้อมชุดวัดส่วนสูง พิกัด 300 กิโลกรัม รุ่น WH-300B ยี่ห้อ ZEPPER
  9,000.00 ฿
  12,000.00 ฿  (-25%)
 • เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล แบบเข็ม พร้อมชุดวัดส่วนสูง พิกัด 160 กิโลกรัม รุ่น ZT-160 ยี่ห้อ ZEPPER
  6,000.00 ฿
  7,200.00 ฿  (-17%)
 • เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล แบบเข็ม พร้อมชุดวัดส่วนสูง พิกัด 160 กิโลกรัม รุ่น ZT-160N ยี่ห้อ ZEPPER
  5,500.00 ฿
  6,500.00 ฿  (-15%)
 • เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล ระบบดิจิตอล พร้อมชุดวัดส่วนสูง พิกัด 250 กิโลกรัม รุ่น TCS-250A-RT ยี่ห้อ ZEPPER
  8,000.00 ฿
  9,500.00 ฿  (-16%)
 • เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล พร้อมวัดส่วนสูง พิกัด 200 กิโลกรัม รุ่น EL-502 ยี่ห้อ ZEPPER
  7,500.00 ฿
  10,500.00 ฿  (-29%)
 • เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล ระบบดิจิตอล พร้อมชุดวัดส่วนสูง พิกัด 200 กิโลกรัม รุ่น TCS-200-RT ยี่ห้อ BS
  5,800.00 ฿
  8,500.00 ฿  (-32%)
Visitors: 108,956