• เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล Crane Scale พิกัด 10 ตัน รุ่น JLT-10T ยี่ห้อ JADEVER
  32,000.00 ฿
  53,000.00 ฿  (-40%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล Crane Scale พิกัด 5 ตัน รุ่น JLT-5000 ยี่ห้อ JADEVER
  23,000.00 ฿
  36,000.00 ฿  (-36%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล Crane Scale พิกัด 3 ตัน รุ่น JLT-3000 ยี่ห้อ JADEVER
  20,500.00 ฿
  28,000.00 ฿  (-27%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล Crane Scale พิกัด 2 ตัน รุ่น JLT-2000 ยี่ห้อ JADEVER
  20,000.00 ฿
  27,000.00 ฿  (-26%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล Crane Scale พิกัด 1 ตัน รุ่น JLT-1000 ยี่ห้อ JADEVER
  18,500.00 ฿
  25,000.00 ฿  (-26%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล Crane Scale พิกัด 600 กิโลกรัม รุ่น JLT-600 ยี่ห้อ JADEVER
  17,000.00 ฿
  23,000.00 ฿  (-26%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 10 ตัน รุ่น JC-10T ยี่ห้อ JADEVER
  23,500.00 ฿
  40,000.00 ฿  (-41%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 5 ตัน รุ่น JC-5000 ยี่ห้อ JADEVER
  17,700.00 ฿
  30,000.00 ฿  (-41%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 3 ตัน รุ่น JC-3000 ยี่ห้อ JADEVER
  15,700.00 ฿
  26,000.00 ฿  (-40%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 2 ตัน รุ่น JC-2000 ยี่ห้อ JADEVER
  15,000.00 ฿
  25,000.00 ฿  (-40%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 1 ตัน รุ่น JC-1000 ยี่ห้อ JADEVER
  13,500.00 ฿
  22,000.00 ฿  (-39%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 600 กิโลกรัม รุ่น JC-600 ยี่ห้อ JADEVER
  13,700.00 ฿
  22,000.00 ฿  (-38%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 10 ตัน รุ่น JC-II-10000 ยี่ห้อ JADEVER
  23,000.00 ฿
  27,000.00 ฿  (-15%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 5 ตัน รุ่น JC-II-5000 ยี่ห้อ JADEVER
  16,800.00 ฿
  18,000.00 ฿  (-7%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 3 ตัน รุ่น JC-II-3000 ยี่ห้อ JADEVER
  15,100.00 ฿
  16,000.00 ฿  (-6%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 2 ตัน รุ่น JC-II-2000 ยี่ห้อ JADEVER
  13,900.00 ฿
  15,000.00 ฿  (-7%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 1 ตัน รุ่น JC-II-1000 ยี่ห้อ JADEVER
  12,700.00 ฿
  14,000.00 ฿  (-9%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 300 กิโลกรัม รุ่น JC-M-300K ยี่ห้อ JADEVER
  7,100.00 ฿
  8,000.00 ฿  (-11%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 150 กิโลกรัม รุ่น JC-M-150K ยี่ห้อ JADEVER
  7,100.00 ฿
  8,000.00 ฿  (-11%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 50 กิโลกรัม รุ่น JC-M-50K ยี่ห้อ JADEVER
  7,100.00 ฿
  8,000.00 ฿  (-11%)
Visitors: 105,372