• เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล Crane Scale พิกัด 30 ตัน รุ่น JLT-30T ยี่ห้อ JADEVER
  85,000.00 ฿
  130,000.00 ฿  (-35%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล Crane Scale พิกัด 20 ตัน รุ่น JLT-20T ยี่ห้อ JADEVER
  64,000.00 ฿
  92,000.00 ฿  (-30%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล Crane Scale พิกัด 10 ตัน รุ่น JLT-10T ยี่ห้อ JADEVER
  38,500.00 ฿
  53,000.00 ฿  (-27%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล Crane Scale พิกัด 5 ตัน รุ่น JLT-5000 ยี่ห้อ JADEVER
  22,000.00 ฿
  36,000.00 ฿  (-39%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล Crane Scale พิกัด 3 ตัน รุ่น JLT-3000 ยี่ห้อ JADEVER
  19,000.00 ฿
  28,000.00 ฿  (-32%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล Crane Scale พิกัด 2 ตัน รุ่น JLT-2000 ยี่ห้อ JADEVER
  17,500.00 ฿
  27,000.00 ฿  (-35%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล Crane Scale พิกัด 1 ตัน รุ่น JLT-1000 ยี่ห้อ JADEVER
  16,000.00 ฿
  25,000.00 ฿  (-36%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล Crane Scale พิกัด 600 กิโลกรัม รุ่น JLT-600 ยี่ห้อ JADEVER
  14,500.00 ฿
  23,000.00 ฿  (-37%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 30 ตัน รุ่น JC-30T ยี่ห้อ JADEVER
  80,000.00 ฿
  140,000.00 ฿  (-43%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 20 ตัน รุ่น JC-20T ยี่ห้อ JADEVER
  42,500.00 ฿
  74,000.00 ฿  (-43%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 15 ตัน รุ่น JC-15T ยี่ห้อ JADEVER
  34,500.00 ฿
  60,000.00 ฿  (-43%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 10 ตัน รุ่น JC-10T ยี่ห้อ JADEVER
  23,000.00 ฿
  40,000.00 ฿  (-43%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 5 ตัน รุ่น JC-5000 ยี่ห้อ JADEVER
  17,500.00 ฿
  30,000.00 ฿  (-42%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 3 ตัน รุ่น JC-3000 ยี่ห้อ JADEVER
  15,000.00 ฿
  26,000.00 ฿  (-42%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 2 ตัน รุ่น JC-2000 ยี่ห้อ JADEVER
  14,500.00 ฿
  25,000.00 ฿  (-42%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 1 ตัน รุ่น JC-1000 ยี่ห้อ JADEVER
  13,000.00 ฿
  22,000.00 ฿  (-41%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 600 กิโลกรัม รุ่น JC-600 ยี่ห้อ JADEVER
  13,000.00 ฿
  22,000.00 ฿  (-41%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 15 ตัน รุ่น JC-II-15000 ยี่ห้อ JADEVER
  31,000.00 ฿
  38,000.00 ฿  (-18%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 10 ตัน รุ่น JC-II-10000 ยี่ห้อ JADEVER
  20,500.00 ฿
  25,000.00 ฿  (-18%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 5 ตัน รุ่น JC-II-5000 ยี่ห้อ JADEVER
  15,000.00 ฿
  18,000.00 ฿  (-17%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 3 ตัน รุ่น JC-II-3000 ยี่ห้อ JADEVER
  13,500.00 ฿
  16,000.00 ฿  (-16%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 2 ตัน รุ่น JC-II-2000 ยี่ห้อ JADEVER
  12,000.00 ฿
  15,000.00 ฿  (-20%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 1 ตัน รุ่น JC-II-1000 ยี่ห้อ JADEVER
  11,000.00 ฿
  13,500.00 ฿  (-19%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 300 กิโลกรัม รุ่น JC-M-300K ยี่ห้อ JADEVER
  5,400.00 ฿
  8,000.00 ฿  (-33%)

Visitors: 49,261