• เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 30 กิโลกรัม รุ่น TCS-30K ยี่ห้อ BONITA
  2,500.00 ฿
  4,000.00 ฿  (-38%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 15 กิโลกรัม รุ่น TCS-15K ยี่ห้อ BONITA
  2,500.00 ฿
  4,000.00 ฿  (-38%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 6 กิโลกรัม รุ่น TCS-6K ยี่ห้อ BONITA
  2,500.00 ฿
  4,000.00 ฿  (-38%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 3 กิโลกรัม รุ่น TCS-3K ยี่ห้อ BONITA
  2,500.00 ฿
  4,000.00 ฿  (-38%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 30 กิโลกรัม รุ่น CS-30K ยี่ห้อ ACS
  2,800.00 ฿
  4,200.00 ฿  (-33%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 15 กิโลกรัม รุ่น CS-15K ยี่ห้อ ACS
  2,800.00 ฿
  4,200.00 ฿  (-33%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 6 กิโลกรัม รุ่น CS-6K ยี่ห้อ ACS
  2,800.00 ฿
  4,200.00 ฿  (-33%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 3 กิโลกรัม รุ่น CS-3K ยี่ห้อ ACS
  2,800.00 ฿
  4,200.00 ฿  (-33%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 30 กิโลกรัม รุ่น DRC-30 ยี่ห้อ CST
  3,900.00 ฿
  5,600.00 ฿  (-30%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 15 กิโลกรัม รุ่น DRC-15 ยี่ห้อ CST
  3,900.00 ฿
  5,600.00 ฿  (-30%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 6 กิโลกรัม รุ่น DRC-6 ยี่ห้อ CST
  3,900.00 ฿
  5,600.00 ฿  (-30%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 3 กิโลกรัม รุ่น DRC-3 ยี่ห้อ CST
  3,900.00 ฿
  5,600.00 ฿  (-30%)

Visitors: 26,686