• เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 10 ตัน รุ่น CSR-10T ยี่ห้อ ZEPPER
  23,300.00 ฿
  27,000.00 ฿  (-14%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 5 ตัน รุ่น CSR-5T ยี่ห้อ ZEPPER
  16,000.00 ฿
  18,500.00 ฿  (-14%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 3 ตัน รุ่น CSR-3T ยี่ห้อ ZEPPER
  13,900.00 ฿
  17,000.00 ฿  (-18%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 2 ตัน รุ่น CSR-2T ยี่ห้อ ZEPPER
  13,400.00 ฿
  16,700.00 ฿  (-20%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 1 ตัน รุ่น CSR-1T ยี่ห้อ ZEPPER
  12,900.00 ฿
  16,000.00 ฿  (-19%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 2 ตัน รุ่น IDS807-2T ยี่ห้อ SDS
  10,000.00 ฿
  12,000.00 ฿  (-17%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 1 ตัน รุ่น IDS807-1T ยี่ห้อ SDS
  9,000.00 ฿
  10,400.00 ฿  (-13%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 500 กิโลกรัม รุ่น IDS807-500K ยี่ห้อ SDS
  8,000.00 ฿
  9,300.00 ฿  (-14%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 300 กิโลกรัม รุ่น IDS807-300K ยี่ห้อ SDS
  7,000.00 ฿
  8,500.00 ฿  (-18%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 200 กิโลกรัม รุ่น IDS807-200K ยี่ห้อ SDS
  7,000.00 ฿
  8,500.00 ฿  (-18%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล Crane Scale พิกัด 10 ตัน รุ่น JLT-10T ยี่ห้อ JADEVER
  32,000.00 ฿
  53,000.00 ฿  (-40%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล Crane Scale พิกัด 5 ตัน รุ่น JLT-5000 ยี่ห้อ JADEVER
  23,000.00 ฿
  36,000.00 ฿  (-36%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล Crane Scale พิกัด 3 ตัน รุ่น JLT-3000 ยี่ห้อ JADEVER
  20,500.00 ฿
  28,000.00 ฿  (-27%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล Crane Scale พิกัด 2 ตัน รุ่น JLT-2000 ยี่ห้อ JADEVER
  20,000.00 ฿
  27,000.00 ฿  (-26%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล Crane Scale พิกัด 1 ตัน รุ่น JLT-1000 ยี่ห้อ JADEVER
  18,500.00 ฿
  25,000.00 ฿  (-26%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล Crane Scale พิกัด 600 กิโลกรัม รุ่น JLT-600 ยี่ห้อ JADEVER
  17,000.00 ฿
  23,000.00 ฿  (-26%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 10 ตัน รุ่น OCS-XZ-10T ยี่ห้อ ZEPPER
  25,500.00 ฿
  33,500.00 ฿  (-24%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 5 ตัน รุ่น OCS-XZ-5T ยี่ห้อ ZEPPER
  17,500.00 ฿
  25,000.00 ฿  (-30%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 3 ตัน รุ่น OCS-XZ-3T ยี่ห้อ ZEPPER
  15,000.00 ฿
  21,000.00 ฿  (-29%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 2 ตัน รุ่น OCS-XZ-2T ยี่ห้อ ZEPPER
  14,500.00 ฿
  20,500.00 ฿  (-29%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 1 ตัน รุ่น OCS-XZ-1T ยี่ห้อ ZEPPER
  14,000.00 ฿
  20,000.00 ฿  (-30%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 10 ตัน รุ่น JC-10T ยี่ห้อ JADEVER
  23,500.00 ฿
  40,000.00 ฿  (-41%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 5 ตัน รุ่น JC-5000 ยี่ห้อ JADEVER
  17,700.00 ฿
  30,000.00 ฿  (-41%)
 • เครื่องชั่งแขวน ระบบดิจิตอล พิกัด 3 ตัน รุ่น JC-3000 ยี่ห้อ JADEVER
  15,700.00 ฿
  26,000.00 ฿  (-40%)

Visitors: 105,372