• เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 15 กิโลกรัม รุ่น JWE-15K ยี่ห้อ JADEVER
  7,500.00 ฿
  10,000.00 ฿  (-25%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 6 กิโลกรัม รุ่น JWE-6K ยี่ห้อ JADEVER
  7,500.00 ฿
  10,000.00 ฿  (-25%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 3 กิโลกรัม รุ่น JWE-3K ยี่ห้อ JADEVER
  7,500.00 ฿
  10,000.00 ฿  (-25%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 3 กิโลกรัม รุ่น SKY-3000 ยี่ห้อ JADEVER
  5,700.00 ฿
  7,000.00 ฿  (-19%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 10 กิโลกรัม รุ่น NWTH-10K ยี่ห้อ JADEVER
  3,600.00 ฿
  4,300.00 ฿  (-16%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 6 กิโลกรัม รุ่น NWTH-6K ยี่ห้อ JADEVER
  3,600.00 ฿
  4,300.00 ฿  (-16%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 4 กิโลกรัม รุ่น NWTH-4K ยี่ห้อ JADEVER
  3,600.00 ฿
  4,300.00 ฿  (-16%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 3 กิโลกรัม รุ่น NWTH-3K ยี่ห้อ JADEVER
  3,600.00 ฿
  4,300.00 ฿  (-16%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 2 กิโลกรัม รุ่น NWTH-2K ยี่ห้อ JADEVER
  3,600.00 ฿
  4,300.00 ฿  (-16%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 7.5 กิโลกรัม รุ่น JWL II-7.5K ยี่ห้อ JADEVER
  7,000.00 ฿
  9,000.00 ฿  (-22%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 6 กิโลกรัม รุ่น JWL II-6K ยี่ห้อ JADEVER
  7,000.00 ฿
  9,000.00 ฿  (-22%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 3 กิโลกรัม รุ่น JWL II-3K ยี่ห้อ JADEVER
  7,000.00 ฿
  9,000.00 ฿  (-22%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 1.5 กิโลกรัม รุ่น JWL II-1.5K ยี่ห้อ JADEVER
  7,000.00 ฿
  9,000.00 ฿  (-22%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 1 กิโลกรัม รุ่น JKH-1000 ยี่ห้อ JADEVER
  3,150.00 ฿
  4,500.00 ฿  (-30%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 500 กรัม รุ่น JKH-500 ยี่ห้อ JADEVER
  3,150.00 ฿
  4,500.00 ฿  (-30%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิกัด 3 กิโลกรัม รุ่น SNUG III-3000 ยี่ห้อ JADEVER
  6,400.00 ฿
  8,000.00 ฿  (-20%)
Visitors: 47,163