• เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 30 กิโลกรัม รุ่น JCL II-30K ยี่ห้อ JADEVER
  7,500.00 ฿
  10,000.00 ฿  (-25%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 15 กิโลกรัม รุ่น JCL II-15K ยี่ห้อ JADEVER
  7,500.00 ฿
  10,000.00 ฿  (-25%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 7.5 กิโลกรัม รุ่น JCL II-7.5K ยี่ห้อ JADEVER
  7,500.00 ฿
  10,000.00 ฿  (-25%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 6 กิโลกรัม รุ่น JCL II-6K ยี่ห้อ JADEVER
  7,500.00 ฿
  10,000.00 ฿  (-25%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 3 กิโลกรัม รุ่น JCL II-3K ยี่ห้อ JADEVER
  7,500.00 ฿
  10,000.00 ฿  (-25%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 1.5 กิโลกรัม รุ่น JCL II-1.5K ยี่ห้อ JADEVER
  7,500.00 ฿
  10,000.00 ฿  (-25%)
Visitors: 63,980