• เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 30 กิโลกรัม รุ่น JCO-30K ยี่ห้อ JADEVER
  5,900.00 ฿
  7,600.00 ฿  (-22%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 15 กิโลกรัม รุ่น JCO-15K ยี่ห้อ JADEVER
  5,900.00 ฿
  7,600.00 ฿  (-22%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 6 กิโลกรัม รุ่น JCO-6K ยี่ห้อ JADEVER
  5,900.00 ฿
  7,600.00 ฿  (-22%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 3 กิโลกรัม รุ่น JCO-3K ยี่ห้อ JADEVER
  5,900.00 ฿
  7,600.00 ฿  (-22%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 30 กิโลกรัม รุ่น JCL II-30K-H ยี่ห้อ JADEVER
  8,800.00 ฿
  11,000.00 ฿  (-20%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 15 กิโลกรัม รุ่น JCL II-15K-H ยี่ห้อ JADEVER
  8,800.00 ฿
  11,000.00 ฿  (-20%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 6 กิโลกรัม รุ่น JCL II-6K-H ยี่ห้อ JADEVER
  8,800.00 ฿
  11,000.00 ฿  (-20%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 3 กิโลกรัม รุ่น JCL II-3K-H ยี่ห้อ JADEVER
  8,800.00 ฿
  11,000.00 ฿  (-20%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 1.5 กิโลกรัม รุ่น JCL II-1.5K-H ยี่ห้อ JADEVER
  8,800.00 ฿
  11,000.00 ฿  (-20%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล รุ่น JCQ-30K ยี่ห้อ JADEVER
  5,200.00 ฿
  6,200.00 ฿  (-16%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล รุ่น JCQ-15K ยี่ห้อ JADEVER
  5,200.00 ฿
  6,200.00 ฿  (-16%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล รุ่น JCQ-6K ยี่ห้อ JADEVER
  5,200.00 ฿
  6,200.00 ฿  (-16%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล รุ่น JCQ-3K ยี่ห้อ JADEVER
  5,200.00 ฿
  6,200.00 ฿  (-16%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล รุ่น SKY-C-3000 ยี่ห้อ JADEVER
  7,500.00 ฿
  8,500.00 ฿  (-12%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล รุ่น SKY-C-1500 ยี่ห้อ JADEVER
  7,500.00 ฿
  8,500.00 ฿  (-12%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล รุ่น SKY-C-600 ยี่ห้อ JADEVER
  7,500.00 ฿
  9,000.00 ฿  (-17%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล รุ่น SKY-C-300 ยี่ห้อ JADEVER
  7,500.00 ฿
  8,500.00 ฿  (-12%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 30 กิโลกรัม รุ่น DRC-30 ยี่ห้อ CST
  4,200.00 ฿
  5,600.00 ฿  (-25%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 15 กิโลกรัม รุ่น DRC-15 ยี่ห้อ CST
  4,200.00 ฿
  5,600.00 ฿  (-25%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 6 กิโลกรัม รุ่น DRC-6 ยี่ห้อ CST
  4,200.00 ฿
  5,600.00 ฿  (-25%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 3 กิโลกรัม รุ่น DRC-3 ยี่ห้อ CST
  4,200.00 ฿
  5,600.00 ฿  (-25%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 30 กิโลกรัม รุ่น Ranger Count 2000 (RC21P30) ยี่ห้อ OHAUS
  10,000.00 ฿
  16,400.00 ฿  (-39%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 15 กิโลกรัม รุ่น Ranger Count 2000 (RC21P15) ยี่ห้อ OHAUS
  10,000.00 ฿
  16,400.00 ฿  (-39%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 6 กิโลกรัม รุ่น Ranger Count 2000 (RC21P6) ยี่ห้อ OHAUS
  10,000.00 ฿
  16,400.00 ฿  (-39%)

Visitors: 103,810