• เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 50 กิโลกรัม รุ่น FC-50Ki ยี่ห้อ AND
  32,000.00 ฿
  41,200.00 ฿  (-22%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 20 กิโลกรัม รุ่น FC-20Ki ยี่ห้อ AND
  32,000.00 ฿
  41,200.00 ฿  (-22%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 10 กิโลกรัม รุ่น FC-10Ki ยี่ห้อ AND
  32,000.00 ฿
  41,200.00 ฿  (-22%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 5 กิโลกรัม รุ่น FC-5000i ยี่ห้อ AND
  32,000.00 ฿
  41,200.00 ฿  (-22%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 2 กิโลกรัม รุ่น FC-2000i ยี่ห้อ AND
  32,000.00 ฿
  41,200.00 ฿  (-22%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล รุ่น FC-1000i ยี่ห้อ AND
  32,000.00 ฿
  41,200.00 ฿  (-22%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 500 กรัม รุ่น FC-500i ยี่ห้อ AND
  32,000.00 ฿
  41,200.00 ฿  (-22%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 30 กิโลกรัม รุ่น HC-30Ki ยี่ห้อ AND
  9,000.00 ฿
  14,200.00 ฿  (-37%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 15 กิโลกรัม รุ่น HC-15Ki ยี่ห้อ AND
  9,000.00 ฿
  14,200.00 ฿  (-37%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 6 กิโลกรัม รุ่น HC-6Ki ยี่ห้อ AND
  9,000.00 ฿
  14,200.00 ฿  (-37%)
 • เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบดิจิตอล พิกัด 3 กิโลกรัม รุ่น HC-3Ki ยี่ห้อ AND
  9,000.00 ฿
  14,200.00 ฿  (-37%)
Visitors: 105,376