• เครื่องชั่งสปริง โครงสร้างเหล็ก (Spring Scale) พิกัด 100 กิโลกรัม รุ่น GR-100 ยี่ห้อ จิงโจ้
  1,700.00 ฿
  2,200.00 ฿  (-23%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 3 ตำแหน่ง พิกัด 420 กรัม รุ่น PR423 ยี่ห้อ OHAUS
  28,500.00 ฿
  32,000.00 ฿  (-11%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอลกันน้ำ แบบวางพื้น พิกัด 30 กิโลกรัม รุ่น IDS701SS-3040-30K ยี่ห้อ SDS
  13,500.00 ฿
  15,700.00 ฿  (-14%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอลกันน้ำ แบบวางพื้น พิกัด 60 กิโลกรัม รุ่น IDS701SS-3040-60K ยี่ห้อ SDS
  13,500.00 ฿
  15,700.00 ฿  (-14%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอลกันน้ำ แบบวางพื้น พิกัด 100 กิโลกรัม รุ่น IDS701SS-3040-100K ยี่ห้อ SDS
  13,500.00 ฿
  15,700.00 ฿  (-14%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอลกันน้ำ แบบวางพื้น พิกัด 30 กิโลกรัม รุ่น IDS701SS-4050-30K ยี่ห้อ SDS
  15,500.00 ฿
  17,900.00 ฿  (-13%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอลกันน้ำ แบบวางพื้น พิกัด 60 กิโลกรัม รุ่น IDS701SS-4050-60K ยี่ห้อ SDS
  15,500.00 ฿
  17,900.00 ฿  (-13%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอลกันน้ำ แบบวางพื้น พิกัด 100 กิโลกรัม รุ่น IDS701SS-4050-100K ยี่ห้อ SDS
  15,500.00 ฿
  17,900.00 ฿  (-13%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอลกันน้ำ แบบวางพื้น พิกัด 150 กิโลกรัม รุ่น IDS701SS-4050-150K ยี่ห้อ SDS
  15,500.00 ฿
  17,900.00 ฿  (-13%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอลกันน้ำ แบบวางพื้น พิกัด 300 กิโลกรัม รุ่น IDS701SS-4050-300K ยี่ห้อ SDS
  15,500.00 ฿
  17,900.00 ฿  (-13%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 30 กิโลกรัม รุ่น IDS711-3040-30K ยี่ห้อ SDS
  11,000.00 ฿
  13,000.00 ฿  (-15%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 60 กิโลกรัม รุ่น IDS711-3040-60K ยี่ห้อ SDS
  11,000.00 ฿
  13,000.00 ฿  (-15%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 100 กิโลกรัม รุ่น IDS711-3040-100K ยี่ห้อ SDS
  11,000.00 ฿
  13,000.00 ฿  (-15%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 30 กิโลกรัม รุ่น IDS711-4050-30K ยี่ห้อ SDS
  12,000.00 ฿
  14,500.00 ฿  (-17%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 60 กิโลกรัม รุ่น IDS711-4050-60K ยี่ห้อ SDS
  12,000.00 ฿
  14,500.00 ฿  (-17%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 150 กิโลกรัม รุ่น IDS711-4050-150K ยี่ห้อ SDS
  12,000.00 ฿
  14,500.00 ฿  (-17%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น พิกัด 300 กิโลกรัม รุ่น IDS711-4050-300K ยี่ห้อ SDS
  12,000.00 ฿
  14,500.00 ฿  (-17%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล 1.5 กิโลกรัม รุ่น IDS816 (THERMAL)-1.5K ยี่ห้อ SDS
  6,500.00 ฿
  8,000.00 ฿  (-19%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล 3 กิโลกรัม รุ่น IDS816 (THERMAL)-3K ยี่ห้อ SDS
  6,500.00 ฿
  8,000.00 ฿  (-19%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล 6 กิโลกรัม รุ่น IDS816 (THERMAL)-6K ยี่ห้อ SDS
  6,500.00 ฿
  8,000.00 ฿  (-19%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล 15 กิโลกรัม รุ่น IDS816 (THERMAL)-15K ยี่ห้อ SDS
  6,500.00 ฿
  8,000.00 ฿  (-19%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล 30 กิโลกรัม รุ่น IDS816 (THERMAL)-30K ยี่ห้อ SDS
  6,500.00 ฿
  8,000.00 ฿  (-19%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล 1.5 กิโลกรัม รุ่น IDS816 (LABEL)-1.5K ยี่ห้อ SDS
  8,500.00 ฿
  10,300.00 ฿  (-17%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล 3 กิโลกรัม รุ่น IDS816 (LABEL)-3K ยี่ห้อ SDS
  8,500.00 ฿
  10,300.00 ฿  (-17%)

Visitors: 108,959